Портал "Дивное Дивеево"

Кондак 1 Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же имеяй ...
На главную Новости
Новости
Страницы:   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 607 »
02/09/2019 15:24:26
Тропарь апостола Фаддея, глас 3:
Апо́столе святы́й Фадде́е,/ моли Милостиваго Бога,/ да прегрешений оставление/ подаст душам нашим.

Кондак апостола Фаддея, глас 4:
́Яко звезду́ пресве́тлую/ Це́рковь тя стяжа́,/ апо́столе Фадде́е,/ чудесы́ твои́ми всегда́ просвеща́ема,// спаси́ ве́рою чту́щия па́мять твою́.
Комментариев: 1
02/09/2019 11:12:16

Комментариев: 2
02/09/2019 11:10:52
Тропарь пророка Самуила, глас 2:
Проро́ка Твоего́ Саму́ила память, Господи, празднующе,/ тем Тя молим:/ спаси души наша.

Ин тропарь пророка Самуила, глас 2:
Дар многоче́стен дан бысть непл́одней утро́бе/ и принесе́н в же́ртву, я́ко всесожже́ние благоприя́тно, Го́сподеви своему́,/ послужи́в Тому́ в преподо́бии и пра́вде,/ тем тя почита́ем, проро́че Бо́жий Саму́иле,// я́ко моли́твенника о душа́х на́ших.

Кондак пророка Самуила, глас 8:
́Яко многоче́стный дар, пре́жде зача́тия вдан Бо́гу,/ и измла́да Тому́, я́ко А́нгел, послужи́л еси́, всеблаже́нне,/ и сподо́бился еси́ предбу́дущая веща́ти.// Те́мже вопие́м ти: ра́дуйся, проро́че Бо́жий Саму́иле, архиере́ю вели́кий.
Комментариев: 1
31/08/2019 15:57:18

Комментариев: 3
31/08/2019 15:55:48
Тропарь мученика Андрея Стратилата, глас 5:
Земна́го са́на сла́ву оста́вив,/ Небе́сное Ца́рство насле́довал еси́,/ кро́вными ка́плями, я́ко пречу́дным ка́мением,/ нетле́нныя венцы́ украси́л еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́ собо́р страстоте́рпец./ С ли́ки а́нгельскими в невече́рнем све́те/ незаходи́маго Со́лнца Христа́ обре́л еси́,/ свя́те Андре́е Стратила́те,/ Его́же моли́ с пострада́вшими с тобо́ю при́сно,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак мученика Андрея Стратилата, глас 4:
В моли́твах Го́сподеви предстоя́,/ я́коже звезда́ Со́лнцу предтеки́й,/ и жела́емое сокро́вище Ца́рствия узре́л еси́,/ ра́дости неизрече́нныя исполня́яся./ Безсме́ртному Царю́ в безконе́чныя ве́ки,/ от А́нгел безпреста́ни хвали́мому, пое́ши, Андре́е Стратила́те,// с ни́миже моли́ся непреста́нно о всех нас.
Комментариев: 1
30/08/2019 20:32:37
Учите детей личным примером. Он во сто крат сильнее назидательных слов и поучений. «Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому». (Иоанн Златоуст)
Комментариев: 2
30/08/2019 17:00:35
Будьте бдительны! Нанесение начертания при снятии биометрии!
Комментариев: 2
30/08/2019 16:58:44
Тропарь мучеников Флора и Лавра, глас 4:
Преудо́бренную и богому́друю дво́ицу пресве́тлую/ восхва́лим, ве́рнии, по достоя́нию,/ Фло́ра преблаже́ннаго и Ла́вра всечестна́го./ И́же усе́рдно Тро́ицу Несозда́нную я́сно пропове́дасте всем,/ те́мже пострада́вше до кро́ве,/ и венцы́ пресве́тлыми увязо́стеся,// моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак мучеников Флора и Лавра, глас 8:
́Яко благоче́стия му́ченики и страда́льцы Христо́вы богому́дрены,/ вселе́нная пресла́вно почита́ет Фло́ра и Ла́вра днесь,/ я́ко да улучи́м благода́ть и ми́лость моли́твами их// и изба́вимся бед и напа́стей, гне́ва же и ско́рби в День Су́дный.
Комментариев: 1
29/08/2019 16:31:13
ИСТОРИЯ Фе­о­до­ров­ская — Ко­стром­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри на­пи­са­на еван­ге­ли­стом Лу­кой и близ­ка по ико­но­гра­фии к Вла­ди­мир­ской иконе Бо­жи­ей Ма­те­ри. На­зва­ние свое ико­на по­лу­чи­ла от ве­ли­ко­го кня­зя Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча († 1246), от­ца свя­то­го Алек­сандра Нев­ско­го, но­сив­ше­го в свя­том кре­ще­нии имя Фе­о­дор — в честь свя­то­го Фе­о­до­ра Стра­ти­ла­та.
Комментариев: 2
29/08/2019 16:30:08

Комментариев: 3
Страницы:   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 607 »
Подписка на новости и обновления
* Ваше имя:
* Ваш email:
Просьба о помощи
© Vinchi Group
1998-2019


Оформление и
программирование
Ильи
Бог Есть Любовь и только Любовь

Страница сформирована за 0.28936195373535 сек.