Портал "Дивное Дивеево"

Господи Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого. От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, что ...
На главную Новости
Новости
Страницы:   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 601 »
15/08/2019 22:04:16

Комментариев: 3
15/08/2019 22:01:30
Тропарь преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, глас 4:
Бо́же оте́ц на́ших,/ творяй присно с нами по Твоей кротости,/ не отстави милость Твою от нас,/ но молитвами их// в мире управи живот наш.

Кондак преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, глас 2:
Поще́нием возсия́вшия, я́ко свети́ла,/ и е́реси разврати́вшия ве́рою,/ пе́сньми Исаа́кия восхва́лим и с Далма́том Фа́вста,/ я́ко Христо́вы уго́дники,// Того́ моля́щия о всех нас.

Тропарь преподобного Антония, глас 4:
Ве́тхий Рим, оте́чество твое́, оста́вив,/ на ка́мень, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́/ и на нем па́че естества́, а́ки безпло́тен, по вода́м ше́ствовал еси́,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и, оби́тель в нем сотвори́в,/ те́ло твое́ в ней предложи́л еси́, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Анто́ние:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак преподобного Антония, глас 8:
Ри́мское воспита́ние, Вели́кому же Новугра́ду благода́тное процвете́ние,/ мно́гими бо труды́ и по́двиги в нем Бо́гу угоди́л еси́./ Сего́ ра́ди чуде́с дарова́ний от Него́ сподо́бился еси́,/ и те́ло твое́ мно́гими ле́ты соблюде́ нетле́нно./ Мы же, сие́ лобыза́юще, ра́достно от души́ вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Анто́ние.
Комментариев: 1
14/08/2019 20:15:03

Комментариев: 2
14/08/2019 18:03:27
Избра́нный сосу́д Бо́жией благода́ти, ми́ром доброде́телей преиспо́лненный, достоуго́дне Васи́лие, я́ко избавля́еми от вся́ких бе́д и напа́стей твои́м о на́с ко Го́споду те́плым предста́тельством, благода́рственное сие́ тебе́ пе́ние принося́ще зове́м:

Ра́дуйся, преблаже́нне Васи́лие, юро́де богому́дре, моско́вский чудотво́рче.
Комментариев: 1
14/08/2019 17:59:47
Тропарь первомученика архидиакона Стефана, глас 4:
Ца́рским венце́м венча́ся/ твой верх от страда́ний,/ я́же претерпе́л еси́ по Христе́ Бо́зе,/ му́чеников первострада́льче Стефа́не,/ ты бо, иуде́йское обличи́вый неи́стовство,/ ви́дел еси́ твоего́ Спа́са одесну́ю Отца́:// Того́ у́бо моли́ о душа́х на́ших.

Кондак первомученика архидиакона Стефана, глас 6:
Пе́рвый се́ялся еси́ на земли́ Небе́сным де́лателем,/ всехва́льне Стефа́не,/ пе́рвый на земли́ за Христа́ кровь излия́л еси́, блаже́нне,/ пе́рвый от Него́ побе́ды венце́м увя́злся еси́ на Небесе́х,/ страда́льцев нача́ло,// вене́чниче, му́чеников первострада́льне.

Тропарь блаженного Василия, Московского чудотворца, глас 8:
Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́рна,/ Христа́ ра́ди те́ло твое́ изнури́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мра́зом и теплото́ю со́лнечною,/ и слото́ю и дожде́вным о́блаком,/ и просвети́ся лице́ твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не прихо́дят к тебе́ Росси́йстии наро́ди и вси лю́дие,/ прославля́юще свято́е твое́ успе́ние./ Тем Христа́ Бо́га моли́, да изба́вит ны/ от ва́рварскаго плене́ния и междоусо́бныя бра́ни// и мир ми́рови пода́ст и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак блаженного Василия, Московского чудотворца, глас 4:
Ду́хом Бо́жиим води́м, преблаже́нне Васи́лие,/ оттря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жития́ треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и, совле́кся одея́ний тле́нных и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, преблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Васи́лие.
Комментариев: 1
12/08/2019 17:33:22
Тропарь Креста Господня, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Тропарь праведного Евдокима, глас 4:
От земли́ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием/ соблюда́ет и по сме́рти невреди́мо те́ло твое́, свя́те Евдоки́ме:/ ты бо в целому́дрии и чи́стом жи́тельстве, блаже́нне,/ жи́тельствовал ес́и, не оскверни́в пло́ти.// Т́емже со дерзнове́нием моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся нам.

Кондак праведного Евдокима, глас 2:
Вы́шних жела́я, с вы́шними совокупля́яся,/ и колесни́цу о́гненную, Боже́ственными восхожде́ньми доброде́телей, соверши́л ес́и ду́шу,/ преблаже́нне Евдоки́ме,/ на земли́ пожи́в, я́ко безпло́тен,// Зижди́телю всех благоугоди́л ес́и.
Комментариев: 1
11/08/2019 16:27:24
Тропарь мученика Иоанна Воина, глас 4:
Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся ес́и, Иоа́нне чудоде́телю,/ пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Кондак мученика Иоанна Воина, глас 6:
Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Тропарь апостолов, глас 3:
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолов, глас 4:
Ло́зие яв́истеся Христо́ва виногра́да,/ гро́здие принося́ще, му́дрии, в доброде́телех,/ вино́ нам спасе́ния источа́юще,/ е́же прие́млюще, весе́лия исполня́емся,/ пра́зднующе всечестну́ю ва́шу па́мять,/ в ню́же моли́теся о оставле́нии грехо́в на́ших,// Госпо́дни апо́столи.
Комментариев: 3
11/08/2019 12:22:39
Триединый Бог сотворил триединого духом человека по образу Своему и по подобию Своему. Дал ему практически все самое дорогое, что имеет Сам, кроме безначальности. Далее, создал и поместил его в вещественный мир, наделив его душевными качествами, управляющими телом и чувствами.
Комментариев: 2
10/08/2019 16:42:29
Тропарь и кондак воскресные 7-го гласа
Тропарь:
Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай,/ мироно́сицам плач преложи́л еси́,/ и апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.
Кондак:
Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́;/ связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются,/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре:// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.
Комментариев: 2
10/08/2019 16:40:00
Начав «за здравие» (о том как исцелиться от рака и стать счастливым) заканчиваем мы «за упокой». Причем, «за упокой» - в прямом смысле, с поправкой: «за упокой мира сего». Да и что можно было другого ожидать от монахов?! Но монахи здесь ни при чем.
Комментариев: 1
Страницы:   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 601 »
Подписка на новости и обновления
* Ваше имя:
* Ваш email:
Просьба о помощи
© Vinchi Group
1998-2019


Оформление и
программирование
Ильи
Бог Есть Любовь и только Любовь

Страница сформирована за 0.29854893684387 сек.