Портал "Дивное Дивеево"

Официальная страница монастыря www.diveevo-monastyr.ru

Отрицаюся тебе, сатано, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюся Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (И оградить себя крестным знамением).
На главную Новости Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»
27/10/2018 20:33:05

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»
Память: 28 октября (15 октября ст. ст.)

Конда́к 1.
Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небеси́ и земли́, избавля́ющей на́с от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ на́с от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице ни́в и хле́бов на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

И́кос 1.
А́нгелов Творе́ц избра́ Тя́, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и дарова́ Тя́ Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую на́с от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую во вся́ком ми́ре и дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков избавле́ние от вся́кия ну́жды; ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.

Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от бе́д спаса́ющая; ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице.

Ра́дуйся, си́рых Засту́пнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая на́м Пло́д Живота́; ра́дуйся, Спа́са ро́ждшая ду́ш на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 2.
Ви́дев Сы́н Тво́й, Богома́ти, вели́кое Твое́ к лю́дем милосе́рдие, глаго́лет к Тебе́: Проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся́ проше́ния Твоя́. Мы́ же, прославля́ющие сие́ ди́вное промышле́ние о ро́де челове́ческом, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.
Ра́зум небе́сный дарова́ся благочести́вому ста́рцу Амвро́сию, наста́ви его́ сооруди́ти во оби́тели и́м созда́нной, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы и нарещи́ ю́ «Спори́тельница хле́бов», я́ко Ты́, Пресвята́я Де́во, спаса́еши лю́ди Твоя́ от гла́да, да́руеши земли́ плодоно́сие, посыла́еши до́ждь ра́нний и по́здний на ни́вы и по́ля на́ша, защища́еши лю́ди Твоя́ от смертоно́снаго вре́да и па́губы. Те́мже вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́; ра́дуйся, я́ко Тя́ блажа́т вси́ ро́ди.

Ра́дуйся, я́ко Ты́ благословля́еши и споря́еши хле́бы на́ша; ра́дуйся, я́ко Ты́ избавля́еши на́с от гла́да.

Ра́дуйся, пита́ющая на́с хле́бом жи́зни; ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля Вселе́нныя.

Ра́дуйся, Плода́ Безсме́ртнаго стяжа́ние; ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 3.
Си́лою свы́ше укрепи́ на́с, Благода́тная Влады́чице, во дни́ гла́да и па́губы, да не поги́бнем лю́те без покая́ния во уны́нии и отча́янии, но утверди́ и наста́ви на́с в терпе́нии и благоугожде́нии Бо́гу, да разуме́ем в напа́стех и ско́рбех во́лю Его́ святу́ю, благу́ю и соверше́нную, непреста́нно хваля́ Бо́га и взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.
Име́я любо́вь ве́лию к лю́дям, искупле́нным Честно́ю Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́ от Него́ вла́сть устроя́ти и покрыва́ти ро́д христиа́нский. Ты́ бо бе́дствующим Помо́щнице еси́ ско́рая, градо́м и ве́сем, се́лом и ни́вам, и всему́ ми́ру Покро́в. Тебе́, Милосе́рдой и Боголюби́вой Ма́тери на́шей, устроя́ющей и направля́ющей ко спасе́нию земну́ю жи́знь на́шу, смиренному́дренно глаго́лем:

Ра́дуйся, Блага́го Сы́на Блага́я Ма́ти; ра́дуйся, непреста́нно моля́щаяся о спасе́нии и поми́ловании на́с гре́шных.

Ра́дуйся, о все́м ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице; ра́дуйся, бла́г вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице.

Ра́дуйся, плене́нных и в темни́цех заключе́нных Пита́тельнице; ра́дуйся, те́ла моего́ здра́вие и души́ моея́ спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко ра́й пи́щный процвета́еши; ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 4.
Бу́ря проти́вных ве́тров, егда́ на́йдет на на́с внеза́пно, гро́мы и мо́лнии, гра́д и вода́ мно́гая устреми́тся на зе́млю, тогда́, Госпоже́ Всеми́лостивая, ускори́ на по́мощь на́м безпомо́щным, защити́ и изба́ви на́с от дожде́внаго лия́ния, его́же сотвори́хомся досто́йни гре́х ра́ди на́ших, и да бу́дут по́ля и ни́вы невреди́мы от си́х, и да не потопи́т на́с бу́ря водна́я. Тебе́ бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу непосты́дную, на Тя́ упова́ние на́ше возлага́ем и, прославля́юще си́лу моли́тв Твои́х, Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 4.
Слы́шаще и ви́дяще Твое́ сострада́ние, Влады́чице, к бе́дствующим и ги́бнущим лю́дем, мы́, гре́шнии, прибега́ем к Тебе́ и мо́лимся: О, Пресвята́я Де́во, услы́ши на́с гре́шных, и во дни́, егда́ со́лнце изсуши́т зе́млю и от су́хости зно́й бу́дет, и прозябе́ния земна́я начну́т увяда́ти, тогда́, Влады́чице, ро́су благода́ти Твоея́ низпосли́ на тре́бующия и прося́щия ми́лости, возвесели́ лице́ земли́, ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нец, и ското́в, и ины́х все́х, и́же ча́ют да́ти и́м пи́щу во бла́го вре́мя, и от святы́я ико́ны Твоея́ «Спори́тельницы» яви́ милосе́рдие Твое́ вопию́щим Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Моли́твеннице неусыпа́ющая ко Христу́ Бо́гу, на ми́лость к на́м Его́ преклоня́ющая; ра́дуйся, ка́ру Бо́жию за беззако́ния на́ша от гла́в на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, Ма́терним покро́вом Твои́м от вся́ких несча́стий на́с охраня́ющая; ра́дуйся, поля́ и ни́вы на́ша от запале́ния со́лнечнаго спаса́ющая.

Ра́дуйся, Всеми́лостивая Услы́шательнице гласо́в на́ших моле́бных в ско́рби и обстоя́нии; ра́дуйся, жили́ща на́ша от огня́ спаса́ющая.

Ра́дуйся, Держа́вная Скоропомо́щнице на́ша во дни́ тя́жких испыта́ний; ра́дуйся, от все́х бе́д бы́строе избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 5.
Боготе́чная звезда́, ико́на Твоя́, Богома́ти, лю́дем, прося́щим хле́ба насу́щнаго, немерца́емо сия́ет, покро́вом бо Твоея́ ми́лости соблюда́еши поля́ и ни́вы на́ша и плодоноси́ти и́х устроя́еши, подвиза́я ве́рныя вопи́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.
Ви́дя Тя́ Сы́н Тво́й при Кресте́ стоя́щую с возлю́бленным ученико́м, глаго́лет Тебе́: Же́но, се́ Сы́н Тво́й. И ученику́: Се́ Ма́ти твоя́, — всыновля́я Тебе́ вся́ ве́рующия в Него́. Мы́ же, ча́да Твоя́ су́щия, на Тво́й покро́в наде́ющеся, Тебе́, я́ко Ма́тери на́шей, глаго́лати дерза́ем:

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.

Ра́дуйся, Наде́ждо на́ша изве́стная; ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших разреше́ние; ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая; ра́дуйся, все́х родо́в весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 6.
Пропове́дует Це́рковь Христо́ва чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, от восто́к бо до за́пад хва́льно И́мя Твое́, и не́сть гра́да или́ страны́, иде́же не соверша́шеся Тобо́ю де́йство Си́лы Бо́жия, во избавле́ние и спасе́ние, просвеще́ние и исцеле́ние люде́й христоимени́тых, наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ святы́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, излива́ющи от ни́х струи́ ми́лостей и щедро́т бе́дствующему и тре́бующему по́мощи челове́честву. Сего́ ра́ди славосло́вяще Тя́, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 6.
Возсия́ла еси́ от И́стиннаго Со́лнца заря́, Де́во Богоотрокови́це, просвеща́еши ду́ши все́х, томи́мых гла́дом душе́вным, рече́ бо Госпо́дь: Не о хле́бе еди́ном жи́в бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле, исходя́щем из у́ст Бо́жиих. Но помрачи́шася о́чи на́ша и окамене́ша сердца́ на́ша и не ви́дим очи́ма свои́ма и не разуме́ем се́рдцем суде́б Бо́жиих. Томи́мыя душе́вным гла́дом, к Тебе́ прибега́ем, Пречи́стая Де́во, и про́сим Сло́вом Жи́зни утоли́ти гла́д душе́вный на́с, вопию́щих Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества душе́внаго на́с воздвиза́ющая; ра́дуйся, пита́ющая на́с Сло́вом Жи́зни.

Ра́дуйся, трапе́зо Пресвята́я, Хле́б Жи́зни носи́вшая; ра́дуйся, Пи́ще, ма́нны прие́мнице.

Ра́дуйся, земле́ Блага́я, Кла́с Боже́ственный израсти́вшая; ра́дуйся, ни́во, растя́щая многопло́дие щедро́т.

Ра́дуйся, ка́меню напои́вший жа́ждущия жи́зни; ра́дуйся, ми́лость сугу́бо на́м подаю́щая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 7.
Хотя́щи жа́ти спасе́ние, я́ко село́ сла́дкое показа́лася еси́ Влады́чице, от Него́же пита́ющеся, и́мамы пи́щу ве́чную и нетле́нную. Мы́ же, земни́и су́ще, мо́лим Тя́, Пречи́стая Де́во, покажи́ си́лу Твою́ на жа́тве ни́в и поле́й на́ших, егда́ прии́дет вре́мя и́х, и вся́к зла́к да изоби́лует на утеше́ние на́с, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.
Ди́вно просла́вилася еси́, Богома́ти, в защище́нии люде́й правосла́вных. Возстаю́щии бо на Бо́га не позна́ют, ко́ль си́льна е́сть моли́тва Бо́жией Ма́тери. Мы́ же о Твое́м всемо́щнем заступле́нии, по́мощи и благослове́нии до́бре ве́дуще, си́це к Тебе́ со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, чи́стых рука́ми и се́рдцем земледе́льцев благослове́нными плода́ми венча́ющая; ра́дуйся, бе́дствующим среди́ напа́стей и трудо́в внеза́пное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице; ра́дуйся, Помо́щнице все́х безпомо́щных.

Ра́дуйся, Корми́тельнице вдо́в и сиро́т; ра́дуйся, подаю́щая си́лу, пи́щу и отра́ду боля́щим и разсла́бленным.

Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 8.
Я́коже дре́вле соде́йствовала еси́ схожде́нию на зе́млю Спаси́теля ми́ра, си́це и ны́не, я́ко со́лнце светоза́рное, восхо́диши над созрева́ющей ни́вой, предше́ствуя прихо́ду Господи́на с жа́тели. Тому́ и мы́ со стра́хом вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 8.
Все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех на́ших ко святе́й ико́не Твое́й «Спори́тельнице» усе́рдно притека́ем, ча́юще получи́ти от Тебе́ утеше́ние благода́тное и вспоможе́ние во оскуде́нии и нищете́ на́шей, взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, пи́ще и утеше́ние к Тебе́ прибега́ющих.

Ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих; ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание.

Ра́дуйся, скорбя́щих от гла́да и ну́жды прия́тное попече́ние; ра́дуйся, к Све́ту Непристу́пному на́с извлача́ющая.

Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, Наде́ждо бла́г ве́чных.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 9.
Вси́ лю́дие дивя́тся вели́чию чуде́с Твои́х, Пресвята́я Де́во, излива́емых Тобо́ю от святы́х Твои́х ико́н, я́ко все́м да́руеши по коему́ждо проше́нию, устроя́еши до́мы на́ша, посыла́еши благослове́ние земледе́льцем и дае́ши лю́дем вся́кое дово́льство. Те́мже вопие́м Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 9.
Вити́я многовеща́нныя не мо́гут воспе́ти чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, я́ко все́м конце́м земли́ простира́еши ру́ку по́мощи и низпосыла́еши ве́рным земли́ плодоно́сие, благорастворе́ние возду́хов и вся́кое изоби́лие плодо́в и бла́г земны́х. Мы́ же во смире́нии свое́м испове́дающе Твое́ вели́кое заступле́ние о на́с гре́шных и непреста́нную по́мощь в ну́ждах на́ших вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от Арха́нгел и А́нгел; ра́дуйся, велича́емая от все́х Небе́сных Си́л.

Ра́дуйся, Честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.

Ра́дуйся, Влады́чице Не́ба и земли́; ра́дуйся, Роди́тельнице Ве́чнаго Царя́.

Ра́дуйся, ве́рная Рабо́ Госпо́дня; ра́дуйся, ублажа́емая на Небеси́ и на земли́.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 10.
Спаси́тельное прибе́жище в ско́рбех и напа́стех Ты́ еси́, Богоро́дице, те́мже испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего ми́лости на́м гре́шным, пою́щим: Аллилу́иа.

И́кос 10.
Стена́ еси́ похваля́ющим чудеса́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, и все́м с ве́рою притека́ющим и поклоня́ющимся Тебе́ и ико́не Твое́й «Спори́тельница хле́бов» имену́емой и глаго́лющим:

Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче ми́лостей и щедро́т; ра́дуйся, любве́ Боже́ственныя проявле́ние.

Ра́дуйся, чуде́с пресла́вных соверше́ние; ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных сла́дкий поко́е.

Ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев дара́ми благода́тными ущедря́ющая; ра́дуйся, о хра́мех Бо́жиих попече́ние иму́щих духо́вною ра́достию утеша́ющая.

Ра́дуйся, несумне́нная на́ша Наде́ждо; ра́дуйся, ти́хое и до́брое Приста́нище.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 11.
Пе́ние на́ше не пре́зри, Пресвята́я Де́во, и сокро́вище любве́ Твоея́ не затвори́ от на́с; ще́друю ру́ку Твоея́ по́мощи простри́ на́м, да прославля́ющи ми́лости и чудеса́ Твоя́, пое́м Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.
Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х просвеща́еши ве́сь ми́р христиа́нский и заступа́еши лю́ди правосла́вныя, искупле́нныя кро́вию Сы́на Твоего́, те́мже припа́дающе ко свято́му о́бразу Твоему́, на не́мже зри́м Тя́, Богома́ти, на возду́се над поля́ми и ни́вами на́шими благословля́ющую со́бранныя снопы́ хле́ба, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице, ро́д челове́ческий, осужде́нный в по́те лица́ сне́сти хле́б, в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да своя́, ми́лостивно пощади́ и заступи́. Да́руй на́м здра́вие и благомо́щие, да пита́емии Тобо́ю, от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дем и вси́ испо́лнимся ра́дости и утеше́ния от щедрода́тельныя десни́цы любве́ Твоея́, зову́ще Тебе́:

Ра́дуйся, младе́нцев Млекопита́тельнице; ра́дуйся, устна́ми дете́й хвалу́ Бо́гови соверша́ющая.

Ра́дуйся, Росо́ Небото́чная в зно́е трудо́в су́щим; ра́дуйся, подава́ющая тре́бующим благоустрое́ние.

Ра́дуйся, уготовля́ющая прося́щим изоби́лие; ра́дуйся, мно́гажды проше́ния предваря́ющая.

Ра́дуйся, печа́льных Утеше́ние; ра́дуйся, скорбя́щих весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 12.
Благода́тную по́мощь низпосли́ на́м, Ма́ти Бо́жия, и егда́ изы́де се́яй се́яти, да не паду́т се́мена при пути́ или́ посреде́ те́рния, или́ на ка́мени, но на земли́ до́брей. Сотвори́ восхо́д и́х, да произрасти́т земля́ пло́д стори́цею, и мы́ вси́ в ра́дости се́рдца благода́рными усты́ вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.
Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости, Влады́чице Богоро́дице, хва́лим Тя́ вси́, я́ко вои́стину еси́ на́ша Помо́щнице, Засту́пнице, Пита́тельнице и Домострои́тельнице, житие́ на́ше ко спасе́нию устроя́ющая. Те́мже вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное на́м подава́ющая; ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды.

Ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни; ра́дуйся, я́ко ра́й пи́щный процвета́еши.

Ра́дуйся, ве́рных спаси́тельное прибе́жище; ра́дуйся, Покро́ве ми́ру ши́рший о́блака.

Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, отча́янных спасе́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 13.
О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая все́х святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее на́ше прие́мши приноше́ние, изба́ви лю́ди, к Тебе́ прибега́ющия, от вся́кия ну́жды, гла́да душе́внаго и теле́снаго, смертоно́сных боле́зней и вся́каго зла́ и ве́чныя изми́ му́ки, да с ли́ки а́нгельскими непреста́нно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.
А́нгелов Творе́ц избра́ Тя́, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и дарова́ Тя́ Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую на́с от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую во вся́ком ми́ре и дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков избавле́ние от вся́кия ну́жды; ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.

Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от бе́д спаса́ющая; ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице.

Ра́дуйся, си́рых Засту́пнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая на́м Пло́д Живота́; ра́дуйся, Спа́са ро́ждшая ду́ш на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 1.
Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небеси́ и земли́, избавля́ющей на́с от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ на́с от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице ни́в и хле́бов на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Моли́тва.
О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице и Пита́тельнице, ро́ждшая Пита́теля Вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших! Ты́, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, села́м и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельнице, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, все́х вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь. Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой души́ христиа́нстей и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 
Комментарии
Всего комментариев: 3
2018/10/29, 10:09:29
Пресвятая Богородица Моли Господа о нас.
андрей
2018/10/28, 20:47:52
Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небеси́ и земли́, избавля́ющей на́с от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ на́с от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице ни́в и хле́бов на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Богородица помилуй спаси и сохрани нас рабов твоих Михаила Татиану Гурия Анну и Елену.Дай нам здоровья мира хлеб насущьный,работы по душе с достойной оплатой.Огради от врагов и завистных людей.Гурию найти вторую половину а так же карьерное благополучие.Анне разума и послушания.Укрепи нас в вере и дай нам покояния.Здравия и любви в семье.Помоги разрешить проблему с жильем. Тебе же славу возсылаем Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.
Елена
2018/10/27, 22:26:41
+++К Жатве Апокалипсиса+++

"Тогда будут двое на поле:
один берётся,а другой оставляется;
Две мелющие в жерновах:
одна берётся,а другая оставляется".(Матф.24:40-41).[/B]

Не перестаёшь удивляться всего-то навсего Одному Слову Всеведающего Бога Совершенной Софии Свыше,что ни Слово,то Отдельная Книга с размером в очередную Библию!То есть целое Божественное Учение.Так и о таинственных "Двух на поле и Двух мелющих на Жерновах"!Кто это,где это,когда это,почему и для чего это?

Воистину духовное раздолье для духовного Богомыслия,духовного постижения и чисто духовного,то есть чисто Божественного истолкования.(В духовной беседке у Преподобного Макария Египетского...)

Неудивительно,что в Дивном Дивеево сам Преподобный Вечнодевственник Серафим Саровский Чудотворец Богородичной Канавкой оградил исключительно Мельничных Вечнодевственных Инокинь.К чему всё это столь таинственное и пока до конца не понятное небесное священнодейство на земле греха,лжи и смерти?

А,судя по всему,к Жатве Богородичной да Хлебушку Небесному,Трапезе Первопрестольной!Одним словом,к Райской Пасхе Пресвятой Троицы и Её возлюбленной Хлебосольной, Распятой Святой Руси,упокоенной в Мистическом Втором,Соловецком Гробе Мира.

И главное участие в этой грядущей Жатве Конца Времён,к этому Чудному Опытному Деланию,вероятно,должны будут принять самые истинные духовные пахари Святой Руси Богородицы,духовно сказать,из Оптины и Шамордино,из Сарова и Дивеево-из Гроба Соловецкого...

Преподобный Амвросий Оптинский,моли Бога Отца Небесного и Божию Матерь Небесную,чтобы выслали нам Хлеба Небесного.
Аллилуиа!Аминь!
Инкогнито
Добавить комментарий:
Имя:
* Сообщение [ T ]:
 
   * Перепишите цифры с картинки
 
Подписка на новости и обновления
* Ваше имя:
* Ваш email:
Просьба о помощи
© Vinchi Group
1998-2022


Оформление и
программирование
Ильи
Бог Есть Любовь и только Любовь

Страница сформирована за 0.049807071685791 сек.